flag


Każdy punkt widzenia, również Twój, odnośnie przyszłości Europy jest ważny. Bardzo istotne są
również punkty widzenia innych, wielu obywateli Europy. Unia Europejska jest w niebezpiecznej
sytuacji i może się znaleźć na skraju rozpadu. Można mówić: "Jestem Polakiem i mieszkam w Polsce.
Moja kultura jest polska, ale i europejska"
Unia Europejska potrzebuje jednak jednego punktu odniesienia, jednego celu i wizji dla wszystkich –
potrzebuje wspólnej Konstytucji, inaczej nie ma przyszłości. Wyobraź sobie, że Unia Europejska się
rozpada, zamykają się granice, nie można swobodnie podróżować i pracować gdzie się chce. Nie
można również studiować i zdobywać stopni naukowych w innym państwie, nie można swobodnie
zmieniać miejsca pracy... i wielu innych rzeczy, które dziś wydają się oczywiste... ale to wszystko nie
jest pewne w obecnej sytuacji. Nikt nie spodziewał się wojny w Europie i nagle mamy wojnę na
Ukrainie.
Konstytucja Unii Europejskiej daje gwarancję, że nie stracimy tego, co już mamy i do czego
przywykliśmy. Dodatkowo chcielibyśmy Wam wskazać inne możliwości realne dzięki Konstytucji.
* Konstytucja, która zapewnia zdolność radzenia sobie z globalnymi kryzysami, takimi jak kryzys
finansowy 2008, pandemia Covid, zmiany klimatyczne, wojna na wschodzie Europy.
* Konstytucja, która zapobiega kryzysom wewnętrznym, takim jak konflikty o praworządność i
demokrację, których doświadczamy w UE.
* Konstytucja, która szanuje suwerenność i tożsamość kulturową państw członkowskich i regionów.
* Konstytucja, która czyni Europę poważnym, wiarygodnym graczem geopolitycznym ze wspólną
polityką zagraniczną.
* Konstytucja, która gwarantuje pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt oraz spełnia uzasadnione
oczekiwania i żądania obywateli Europy.
* Konstytucja Obywateli Europy i dla Obywateli Europy, która ma być przedłożona do ratyfikacji
przez Obywateli Europy.
Zjednoczone Państwa Europy będą federacją, w której państwa członkowskie będą miały własną
suwerenność. Federacja będzie miała jedynie te uprawnienia, których państwa członkowskie nie mogą
wykonać same.
Niech obywatele Europy wiedzą, że nadszedł czas, aby zastąpić traktaty UE naszą demokratyczną
konstytucją federalną: „Cała suwerenność należy do ludu”.
To w Waszych rękach Unia Europejska się nie załamie... więc pracujcie na rzecz Europy Obywateli z
Konstytucją Federalną.
Tworzymy Historię...!!!

Melania
E-mail: info@europawruchu.eu

Oficjalna wersja Konstytucji Federalnej:
https://www.faef.eu/en_pl/federal-constitution/

Tłumaczenie informacyjne na język polski:
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:34218fe2-1e68-3554-96f7-d54e091fca26

Możesz również wykonać tłumaczenie za pomocą Tłumacza Google:
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb/RK%3D2/RS%3DBBFW_pnWkPY0xPMYsAZI5xOgQEE-